(¯`•¸·´¯) ( HappY_fAmilY) (¯`·¸•´¯)

cùng ôn kỉ niệm nào


You are not connected. Please login or register

ôn tập đề 1

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 ôn tập đề 1 on Wed Mar 16, 2011 12:12 pm

ĐỀ 1

Câu 1: Những loại hợp chất hữu cơ mạch hở nào ứng với công thức tổng
quát CnH2nO.
A. Rượu không no đơn chức B. Anđehit no
C. Xeton D. Tất cả đều đúng

Ca
âu 2:Cân bằng hai phương trình phản ứng sau bằng phương pháp điện tử :
KClO3 + HCl → Cl2 + KCl + H2O ;
Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là:
A. 2,3,3,1,3 B. 1,3,3,1,3
C. 2,6,3,1,3 D. 1,6,3,1,3

Câu 3: Tỉ khối hơi của một anđehit X đối với hiđro bằng 28.
Công thức cấu tạo của anđehit là:
A. CH3CHO B. CH2=CH-CHO
C. HCHO D. C2H5CHO

Câu 4: Cho 8,8 gam một hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc
phân nhóm chính nhóm II tác dụng với dung dịch HCl dư cho 6,72 lít
khí hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn, H=100%. Hai kim loại đó là:
A. Be và Mg B. Ca và Sr
C. Mg và Ca D. Sr và Ba

Câu 5: Có một hợp chất hữu cơ đơn chức Y, khi đốt cháy Y ta chỉ thu được
CO2 và H2O với số mol như nhau và số mol oxi tiêu tổn gấp 4 lần số
mol của Y. Biết rằng: Y làm mất màu dung dịch brom và khi Y cộng
hợp hiđro thì được rượu đơn chức.
Công thức cấu tạo mạch hở của Y là:
A. CH3-CH2-OH B. CH2=CH-CH2-CH2-OH
C. CH3-CH=CH-CH2-OH D. CH2=CH-CH2-OH .

Câu 6: Cho phản ứng Na2SO3 +KMnO4 + H2O → có sản phẩm là:
A. Na2SO4, KOH, K2MnO4, B.SO3 MnO2, KOH
C. Na2SO4, MnO2, KOH D. Các chất khác

Câu 7: Một chất hửu cơ X chứa C, H, O chỉ chứa một loại chức cho 2,9g
X phản ứng với dung dịch AgNO3/NH dư thu được 21,6g Ag.
Vậy X có thể là:
A. HCHO B. OHC – CHO
C. CH2(CHO)2 D. CH3 – CHO

Câu 8: Pha loãng 25ml H2SO4 96% (d=1,839g/ml) với H2O thành 0,5lít
dung dịch có nồng độ mol là:
A. 0,45 M B. 0,9 M
C. 1,2 M D. 2,5 M

Câu 9: Khi cho 0,56 lít (ñkc) khí HCl hấp thu vaøo 50ml dung dịch AgNO3
8% (d=1,1g/ml). Nồng độ % HNO3 thu được là:
A. 6,3% B. 1,575% C. 3% D. 3,5875%

Câu 10: Hai hydrocacbon A, B là đồng đẳng kế tiếp có tỉ số khổi hơi so với H2 bằng
12,65. Vậy A, B có thể là:
A. CH4, C2H6 B. C2H4 , C3H6 C. C2H2 , C3H4 D. C3H4, C4H6

Câu 11:Cho 3g hổn hợp gồm 3 kim loại đứng trước H2 trong dãy hoạt động hóa học phản ứng hết với H2SO4 dư, thu được 1,008 lít H2
(đktc). Cô cạn dung dịch thu được mg rắn. Vây m có thể bằng:
A. 7,32g B. 5,016g C. 2,98g D. Kết quả khác


Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam một rượu X thu được 1,344 lít CO2
(đktc) và 1,44 gam H2O. Công thức phân tử của X là:
A.C3H8O2 B. C3H8O3 C. C4H8O2 D. C5H10O2
Câu 13: Dẫn hai luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH: dung dịch một
loãng và nguội, dung dịch hai đậm đặc đun nóng tới 100o
C. Nếu
lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ
thể tích clo đi qua hai dung dịch KOH bằng bao nhiêu ?
A. 5/6 B. 5/3 C. 8/3 D. 10/3
Câu 14: Cho 2,4 gam một hợp chất hữu cơ X tác dụng hoàn toàn với dung
dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được 7,2 gam Ag. CTCT của X:
A. CH3CHO B. C2H5CHO
C. HCHO D. C3H7CHO

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết